Gå till innehåll

Intranätförstudier

Den här hösten verkar det vara intranät som gäller.Dekoration - Fråga mer frågor (photo by Jonathan Simcoe)

Jag har redan hunnit avsluta en behovsanalys för en kund som saknade intranät. Resultatet har blivit en lista med prioriterade behov, kartläggning av lämpliga plattformar att välja bland och en plan för hur de kan gå vidare.

Hos en annan kund är vi mitt inne i behovsinsamlingen. 11 workshopar med olika delar av organisationen för att fånga in så mycket som möjligt och ett antal djupintervjuer med nyckelpersoner i ledande befattningar för att få både uppifrån och nerifrån perspektivet.