Gå till innehåll

Tjänster

Webbprojektledning

Jag kan leda hela ditt webbprojekt från förstudie till lanserad webbplats.

Behovsinventering, kravspecifikation, målgruppsanalys, nyttokalkyl, teknikval... ja, det finns en mängd moment att ta sig igenom. Jag kan förstås leda hela eller bara en del av projektet beroende på ditt behov. Webbplatsen kan vara ett intranät, en extern webbplats, en kampanjsajt, en ny tjänst... tja, egentligen vad som helst som ska användas på webben.

Du kanske har ett eget team som behöver en projektledare eller så har du en extern leverantör men vill ha en egen projektledare. Det här kan se lite olika ut och jag är van vid de flesta konstellationer.

Webbanalys

Jag kan hjälpa dig analysera och tolka din webbstatistik.

Vad gör besökarna på din webbplats? Hur kom de dit? Var tog de vägen sedan? Svaren på de frågorna, och en del andra såklart indikerar om din webbplats fungerar som du tänkt.

Webbanalys ingår ofta som en del i en förstudie (nulägesanalys) eller för att utvärdera en webbstrategi.

Jag är certifierad i Google Analytics.

Webbstrategi

Jag kan hjälpa dig definiera vad du ska ha din webbplats till eller hur du ska arbeta med olika kanaler på webben.

Hur kan webbplatsen ge det stöd åt din verksamhet som du vill och förväntar dig? Vi knyter ihop dina verksamhetsmål med vad som ska hända på och runt din webbplats. Sedan mäter vi förstås resultatet.

Webbutveckling

Jag kan bygga din webbplats.

Jag kan ta en eller flera roller i webbplatsbygget lite beroende på ditt behov.

När jag bygger webbplatser använder jag antingen Sitevision CMS (jag är certifierad Sitevision-utvecklare) eller WordPress. Jag har också stor erfarenhet av Office365 (och SharePoint) men då handlar det kanske mer om intranät förstås.