Workshop

Jag erbjuder flera olika standardworkshopar men kan också bygga en workshop specifikt efter era behov.

Från idé till prototyp. På bara en vecka löser vi utmaningar, formar idéer och testar dom på riktiga användare.

När du behöver skapa en gemensam problembild och ta beslut utan att älta varv efter varv.

Ringa in​​

När du behöver ringa in, formulera och skapa samsyn kring ett område för förbättring.