Workshop Blixtbeslut (Lightning Decision Jam)

Blixtbeslut (eller LDJ, Lightning Decision Jam) är en workshop för dig som behöver lösa ett problem utan ostrukturerade diskussioner.

Denna workshop är inspirerad av ”Lightning Decision Jam”, en workshop som AJ&Smart utvecklat.

Under en halvdag hjälper vi er i 8 steg med att:

  • identifiera och definiera problem
  • upptäcka lösningar
  • skapa en lista med aktiviteter för att lösa problemet
  • formulera tester för lösningar vi valt

Filmen om min workshop Blixtbeslut (Lightning Decision Jam)

Här berättar jag ungefär hur denna workshop går till:

Du kan även ta en titt på workshopövningen ”Segelbåten” som är en del av denna workshop.