Master class – “Hur vi blir bättre på möten” 

En inspirerande master class med rubriken ”Hur vi blir bättre på möten” där ni som grupp under två timmar får förutsättningar till ha bättre möten tillsammans. 

Du vet väl att dåliga möten (såna som är improduktiva, ineffektiva och frustrerande och som oftare leder till fler av samma än något verkligt och vettigt resultat) kostar upp till 6 timmar per vecka. Per anställd! Det är en stor anledning till att många söker sig till andra arbetsplatser. Platser där deras tid och kompetens tas tillvara och där de slipper slösa energi på ostrukturerade eller rent av meningslösa möten.

I denna master class får ni lära er olika verktyg (principer, ramverk och aktiviteter) som kan användas för att skapa effektiva, inspirerande och meningsfulla möten. Dessutom tas frågor som upp: 

  • Ska vi ens ha ett möte eller är det bättre att göra något annat? 
  • Om vi ska ha ett möte vad ska vi uppnå och hur gör vi det? 
  • Vem ska vara med och varför? 

Med det som inspiration används sedan några av verktygen för att tillsammans lösa frågan “Hur blir våra möten bättre?” När master classen är färdig har får ni med er:

  • en tydlig gemensam problembild 
  • era egna förslag till lösningar på de största/viktigaste problemen 
  • en prioriterad plan för att komma igång med lösningarna 

Denna master class riktar sig till grupper. Det kan vara team, avdelningar, enheter… Den kan utgöra en del av en kick off eller avdelningsdag eller något annat tillfälle för samling.


”En lättsam övning med tydlig inriktning på det konkreta. Att ringa in just våra utmaningar och hitta åtgärder för att ta steg mot bättre arbetssätt”

— Sofie, Kommunikationschef

Förfrågan om ”Hur vi blir bättre på möten”

Sugen på en master class? Skicka in en förfrågan så pratar vi ihop oss.

Lär dig mer för att bli en älskad ledare

För dig som är ledare och är ute efter mer individuell kunskap och träning finns om att leda möten och workshoppar, titta på mina filmer på Youtube och läs min blogg (till exempel om principen “Tillsammans ensamma”) så får du tips om hur du kan göra. Du kan också ladda ner min lilla bok ”Möten och hur du nailar dem, varenda gång”.