Bufflar som stångas. Om ni stångas på era möte stavas lösningen workshop

Lösningen stavas WORKSHOP

Har du tänkt på hur ett möte eller ett samarbete ofta domineras av den som talar högst eller mest? Lösningen stavas workshop.

Problemet gör att de mindre erfarna kan känna sig obekväma med att delge sina tankar och idéer. De mer erfarna har bara resignerat.

Så den som är mest högljudd dominerar samtalet och agendan. Det vill säga vad vi säger, vad vi tar upp och vad vi kommer fram till (och tar beslut om). När mötet är slut har ingen förstått vad vi ska göra eller varför eller så alla har förstått olika. Eller, vilket till och med är ännu värre, så bryr sig ingen egentligen om hur det blev. 

Att samarbeta i grupp är utmanande för alla. Utan rätt verktyg och metoder på plats riskerar varje tillfälle att till slut bli en frustrerande röra. 

Lösningen stavas workshop 

Lösningen på ostrukturerade öppna diskussioner stavar vi workshop. I en workshop kan vi faktiskt ändra hela grunden för hur samarbete (arbete i grupp) går till.  

Genom att byta ostrukturerade öppna diskussioner mot övningar och aktiviteter som minimerar grupptänkande och partiskhet får vi strukturerade diskussioner och idéskapande. Fler idéer och tankar kommer fram genom att fler kommer till tals, fler blir engagerade och ja, det finns en jämställdhetsaspekt också. 

Det här är varför både etablerade företag och start ups använder kraften i en workshop för att jobba snabbare, effektivare och samarbeta mer meningsfullt. 

I en workshop kan vi: 

  • reda ut komplexa frågor och utmaningar samtidigt som alla som deltar faktiskt får vara med och komma till tals 
  • låta allas olika personlighet och stil få utrymme samtidigt som vi säkerställer att gruppen når sitt gemensamma mål 
  • snabbt visualisera idéer och prioritera de som är bra före de dåliga 
  • skapa ett tydligt gemensamt fokus 
  • frigöra kreativitet
  • skapa en roligare arbetsdag 

Låter detta spännande och något du har behov av i ditt företag så hojta till!

Fler tips för dina möten och workshopar

Ta också gärna en titt på vilka olika workshopar jag erbjuder eller på min Youtube-kanal.

Behöver du hjälp med din nästa workshop så hör du bara av dig.

Den här artikeln har jag tidigare publicerat här på LinkedIn.