Försättsblad från Youtube med bild på Daniel Kjellgren och texten "Workshop: Pluttrösta"

Ta beslut utan bråk

Det går att ta beslut utan bråk och tjaffs även i grupp. Men hur gör vi? Det finns olika sätt men låt mig förklara hur du kan använda en workshopövning jag kallar pluttrösta 😉

Det finns olika sätt att rösta med pluttar i till exempel en workshop eller ett möte. Jag vill visa ett enkelt sätt.

Innan vi börjar måste vi ha något att rösta på. Det kan vara förslag av olika slag, idéer, skisser, målformuleringar… ja vad som helst egentligen. Det beror på vad ni gjort tidigare i workshopen och det beror förstås på vad det är ni försöker åstadkomma med workshoppen. Tänk på att

  • de förslag som det ska röstas på måste vara tydliga för alla. Om de är otydliga kommer de få färre röster. 
  • förslagen också måste vara synliga för alla så sätt upp dem på en vägg eller whiteboard eller nåt.

Så här röstar du med pluttar

Alla deltagare får ett antal pluttar att rösta med. Sådana där små runda klisterlappar funkar fint. Det är inte supernoga hur många pluttar men… eller ja, det går att räkna ut ett optimalt antal pluttar men vi struntar i det nu så… ett gäng.

Deltagarna får därefter under ett par minuter (1-3 beroende på antal deltagare) sätta sina pluttar på det eller de förslag som de tycker är bäst. De får såklart sätta alla pluttar på samma förslag men de får också om sprida ut dina pluttar på flera förslag. De får också rösta på sina egna förslag.

Omröstningen gör ni under tystnad (enligt principen ”Tillsammans ensamma”) så snacka eller diskutera inte under tiden (om ett förslag nu inte går att förstå så får deltagarna helt enkelt låta bli att rösta på det). 

När tiden är ute måste pluttarna vara slut och när tiden (eller pluttarna) är ute så tar alla ett steg tillbaka eller går och sätter sig igen.

Det du nu har fått vad man skulle kunna kalla en heat map 

De förslag som gruppen tycker är bäst, intressantast, viktigast är de som fått mest pluttar. Om du vill kan du flytta runt lapparna så att det blir lite tydligare vilka som fått flest röster. De lappar som har flest pluttar är de som ni nu ska jobba vidare med beroende på vad det är ni gör.

Se där, nu har ni tagit ett beslut och enats om något utan att tjafsa och bråka en massa. Och allas röster fick höras lika mycket. Bra va!

Jag har gjort en lite film om du kan göra för att i till exempel en workshop ta beslut utan bråk. Jag kallar det att pluttrösta. Vi kommer alltså använda pluttar 😉

Mer tips för dina möten och workshopar

Vill du se fler workshopfilmer tar du en titt på min Youtube-kanal.

Är du intresserad av någon annan workshopövning kan du ta en titt på min blogg.

Behöver du hjälp med din nästa workshop så hör du bara av dig.