Försättsblad från Youtube med bild på Daniel Kjellgren och texten "Workshop: Segelbåten"

Workshopövning – ”Segelbåten”

Segelbåten är en superbra workshopövning. Den kan användas för att samla in och identifiera utmaningar inom ett visst område.

Exempel på hur segelbåten kan användas

Tänk dig att ”Team X” inte fungerar. Det verkar vara dålig stämning och de missar sina mål hela tiden.

Rita upp en båt med segel och ankare på en whiteboard eller ett blädderblock. Rita också en vattenyta. Ankaret ska vara under vattenytan. Den övre delen (med seglet) representerar det som fungerar bra och helt enkelt för teamet framåt. Delen under vatten där ankare hänger och släpar representerar det som fungerar dåligt och håller teamet tillbaka.

Övningen börjar med att deltagarna får klisterlappar och pennor.

Vi vill börja i positiv anda så under tre minuter ska alla nu skriva saker som fungerar bra och som för teamet framåt. En sak per lapp och minst tre saker vardera. Tänk på att arbeta under tystnad, vi applicerar principen ”Tillsammans ensamma. När tiden är ute sätter alla upp sina lappar på den övre delen av båten på tavlan. Samtidigt som de sätter upp sina lappar läser de också vad de skrivit.

Nu är det dags att identifiera vad det är som inte fungerar så bra. Under åtta minuter låter vi nu deltagarna skriva så många saker de kan komma på (en sak per lapp) som håller teamet tillbaka. Vad är det som gör att teamet inte når sina mål? När tiden är ute låter vi deltagarna sätta upp sina lappar på den under delen av båten (under vattenytan alltså). Men den här gången behöver inte deltagarna läsa upp sina lappar, så viss anonymitet blir det alltså.

Därmed är ”Segelbåten” klar. Om du vill kan du kategorisera lapparna tillsammans med gruppen för att öka tydligheten och vill du nu gå vidare så kan ni pluttrösta om vilket som är det största eller allvarligaste hindret för Team X. Det kanske ni därefter vill försöka göra någon förbättringsinsats kring sen.

Filmen om Segelbåten

Jag har gjort en lite film om övningen går till.

I den här filmen använder jag samma övning för att börja lösa problemet med Sveriges NATO-ansökan.

Fler tips för dina möten och workshopar

Vill du se fler workshopfilmer tar du en titt på min Youtube-kanal.

Är du intresserad av någon annan workshopövning kan du ta en titt på min blogg.

Behöver du hjälp med din nästa workshop så hör du bara av dig.