Bild med material att använda i en Design Sprint

Fyra fördelar med Design Sprint

Design Sprint är en metod ger flera fördelar när det gäller att snabbt lösa stora utmaningar. Utmaningen kan gälla att skapa nya eller att förbättra befintliga tjänster eller produkter.

Här är fyra fördelar med Design Sprint:

  1. Med metoden Design Sprint kan du spara både tid och pengar. Det beror på att du inom en fast tidsram (1 vecka) och till ett fast pris får en prototyp till produkt eller tjänst som du testat på riktiga användare.
    Du får alltså en tydlig prisbild och kort ”time to market”.
  2. Genom tester med riktiga användare vet du att den färdigutvecklade produkten eller tjänsten har en målgrupp som vill använda den.
    Du får garanterat användare alltså!
  3. Priset för att testa och validera de vildaste idéerna blir lågt både i tid, pengar och prestige (då du inte lanserar någon verklig produkt).
    Du får alltså tillgång till vad man skulle kunna kalla riskfri galenskap.
  4. Genom att alla inblandade samlas på en gång blir det lättare att jobba tillsammans mot en tydlig målbild och fokusera på uppgiften.

Flera fördelar med att använda Design Sprint

Behöver du ännu fler anledningar till att flera av världens största företag (Apple, Facebook, Google, Lego…) använder sig av Design Sprintar? Mer om varför du ska göra det också får du vet i det här klippet:

Varför alla använder Design Sprint berättat av Jonathan Courtney på AJ&Smart

Här ger Ehab Morgan exempel på den ekonomiska sidan av fördelarna med en Design Sprint.