En hjand som håller en boll med texten "This eill do"

Tre principer för en lyckad Design Sprint

För att arbetet ska bli så effektiv och bra som möjligt tar vi med oss tre grundläggande principer för en lyckad Design Sprint. Om du inte redan känner till att Design Sprint är kanonbra för att lösa stora utmaningar snabbt tittar du här.

1 Vi arbetar tillsammans men ensamma

I en Design Sprint arbetar vi tillsammans. Det vill säga, vi är i samma rum, gör samma aktiviteter… Men vi diskuterar inte med varandra. Tillsammans men ensamma alltså.

Övningarna gör vi mestadels enskilt. Det gör vi för att alla deltagare ska få plats att tänka, arbeta och vara delaktiga. Arbetssättet minimerar oändliga debatter. Dessutom sparar det massor av tid och energi.

2 Vi kommer igång

I en Design Sprint är det viktiga är att komma igång och att fortsätta röra sig framåt.

Det är viktigare att röra sig framåt än att alla beslut är helt perfekta.

Vi litar helt enkelt på processen.

3 Vi litar inte på kreativiteten

Du måste inte känna dig kreativ eller vara en ”kreativ person” för att en Design Sprint ska fungera.

Övningarna vi gör ger de förutsättningar du behöver för att vara tillräckligt kreativ och kunna lösa problem.

Återanvänd de tre Design Sprint-principerna

Dessa grundläggande principer kan naturligtvis användas i andra sammanhang också.

Nästan när som helst som flera personer ska arbeta tillsammans till exempel i en workshop

Är du intresserad av någon annan workshopövning tar du en titt på min blogg.

Behöver du hjälp med din nästa workshop så hör du bara av dig.